I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF), sitt distriktsidrottsförbund (DF) och/eller sitt SISU-distrikt.

 

Idrottslyftsarbetet är uppdelat i fyra prioriterade områden:

1.    Behålla ungdomar i föreningsverksamhet – vill föreningen arbeta med frågor som rör detta område vänder man sig till sitt specialidrottsförbund.

2.    Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet – vill föreningen arbeta med frågor som rör detta område i samverkan med andra föreningar/organisationer vänder man sig till sitt distriktsidrottsförbund. Vill föreningen på egen hand arbeta med rekryteringsfrågor vänder man sig till sitt specialidrottsförbund.

3.    Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill” – vill föreningen arbeta med frågor som rör detta område vänder man sig till sitt SISU-distrikt. Vissa möjligheter kan eventuellt också finnas hos specialidrottsförbunden.

4.    Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer – vill föreningen arbeta med frågor som rör detta område vänder man sig till sitt distriktsidrottsförbund. Vissa möjligheter kan eventuellt också finnas hos specialidrottsförbunden.

Här kan du läsa mer om idrottslyftet för ridsporten!